لطفا برای حضور در کلاس‌ها مراحل زیر را به‌ترتیب دنبال کنید:
دوره آموزشی طراحی و پیاده سازی بانکهای اطلاعاتی
دوره آموزشی طراحی و پیاده‌سازی بانک‌های اطلاعاتی در SQL SERVER
دوره آموزشی کوئری نویسی در SQL SERVER
T-SQL PROGRAMMING
دوره آموزشی برنامه نویسی در محیط SQL SERVER (T-SQL)