سیستم توزیع و پخش کالا
زیرسیستم توزیع و پخش کالا

سیستم توزیع و پخش کالا

در شرکتهای پخش، یکی از مهمترین چالشهای مدیران بازاریابی، توزیع و پخش کالاهای خود به بازارهای هدف است.

سیستم توزیع کالای تـیانــــا ابزاری دقیق و کارآمد جهت برنامهریزی، کنترل و پردازش فرایند توزیع کالا در شرکتهای پخش را ارائه مینماید.

 

برخی از امکانات این سیستم به شرح زیر است:

 

  • سیستم توزیع و پخش بهصورت سرد و گرم
  • تعریف بازاریاب و فروشنده
  • تعریف انواع کانالهای بازاریابی
  • تعریف مسیرها و مناطق فروش و انتساب به کانالهای فروش
  • تخصیص بازاریاب به مسیرهای تعریفشده
  • تخصیص شعب مشتری به مسیرها و مناطق فروش
  • گزارش مسیرهای ویزیت به همراه مشتریان و بازاریابهای آنها
  • چاپ فاکتورهای هر بازاریاب
  • چاپ آخرین موجودی به همراه قیمت کالا برای بازاریابها